Impressum

Timewall

Eigenaar: Fay van der Wal

Kvk nummer: 66374588

BTW-id: NL002310659B69

TIMEWALL BEHOUDT ZICH ALLE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN TEKSTEN, AFBEELDINGEN EN ANDERE MATERIALEN VOOR WELKE OP DE WEBSITE STAAN. HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE INHOUD VAN DE WEBSITE, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN TIMEWALL, TE KOPIEREN, TE VERMENIGVULDIGEN OF OP WELKE WIJZE DAN OOK TE VERSPREIDEN OF OPENBAAR TE MAKEN. WILT U BEELDMATERIAAL GEBRUIKEN VOOR WELK DOEL DAN OOK NEEM DAN CONTACT OP.